Velkommen til våre nettsider

 

Her finn du alle opplysningar som du treng om Finnøy fleirbrukshall.

f

Du kan no betale med Vipps i Fleirbrukshallen! Vippsnr 129745. Hugs å merk innbetalinga med, t.d spele volleyball, drop-in på styrkerommet osv.

Idrett

Møter

Konsertar

Festligheter

Fleirbrukshallen vart bygga av folk i Finnøy kommune og er til for folk i Finnøy kommune

OneWeb 2012 © Copyright